Naar hoofdcontent gaan

Kodeks przejrzystości

W odpowiedzi na standardy Kodeksu Przejrzystości dla Pracowników Służby Zdrowia i Instytucji Opieki Zdrowotnej organizacji EFPIA oraz Kodeksu Przejrzystości innowacyjnych firm farmaceutycznych zrzeszonych w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, firma CSL Behring postanowiła upublicznić korzyści finansowe, jakie uzyskują z jej strony pracownicy służby zdrowia i instytucje opieki zdrowotnej. Kodeks Przejrzystości INFARMA bazuje na treści i zasadach Kodeksu EFPIA, czyli europejskiej federacji firm farmaceutycznych działających na podstawie badań naukowych. INFARMA (Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych) przeniosła zasady EFPIA na grunt polski.

Firma CSL Behring nie jest członkiem związku INFARMA, ale zobowiązała się do dobrowolnego ujawnienia wszystkich świadczeń na rzecz pracowników służby zdrowia i instytucji opieki zdrowotnej od roku 2017.

CSL Behring - Metodologia ujawniania korzyści finansowych

Raport przejrzystości 2022

Raport przejrzystości 2021

Raport przejrzystości 2020 – Przedstawiciele zawodów medycznych
Raport przejrzystości 2020 – Organizacje ochrony zdrowia

Raport przejrzystości 2019 – Przedstawiciele zawodów medycznych
Raport przejrzystości 2019 – Organizacje ochrony zdrowia

Raport przejrzystości 2018 – Przedstawiciele zawodów medycznych

Raport przejrzystości 2018 – Organizacje ochrony zdrowia

Raport przejrzystości 2017 – Przedstawiciele zawodów medycznych
Raport przejrzystości 2017 – Organizacje ochrony zdrowia