Naar hoofdcontent gaan
Rozszerzona odpowiedzialność producenta)

Rozszerzona odpowiedzialność producenta

Rozszerzona odpowiedzialność producenta

Informacja o realizacji celów w zakresie gospodarowania odpadami

Informacja o realizacji celów wzakresie gospodarowania odpadamiSpółka CSL Behring sp. z o.o. podejmuje wszelkie działania, aby ograniczyć ilości odpadów powstałych w toku produkcji i dystrybucji. Odpady te są selektywnie zbierane przez CSL Behring i przekazywane uprawnionym podmiotom zajmującym się gospodarką odpadami w celu ich przetworzenia, eliminacji lub dalszego wykorzystania.  

Przeczytaj więcej na ten temat