Naar hoofdcontent gaan
Aidan)

Niedobory odporności i choroby autoimmunologiczne

Co to są niedobory odporności i choroby autoimmunologiczne

Układ odpornościowy chroni ciało człowieka przed niebezpiecznymi organizmami, takimi jak wirusy, bakterie. Gdy organizmy te zakażają zdrowego człowieka, układ odpornościowy reaguje, wytwarzając przeciwciała oraz specjalne komórki krwi (zwane limfocytami), próbujące wyeliminować zakażenie. Gdy układ odpornościowy nie reaguje odpowiednio na infekcję, mamy do czynienia z niedoborem odporności. Niektórzy mogą również cierpieć na schorzenie przeciwne - układ odpornościowy jest nadreaktywny i atakuje zdrowe komórki tak, jak gdyby były ciałami obcymi; zwane jest to odpowiedzią autoimmunologiczną. Oba te scenariusze mogą spowodować sytuacje mogące zagrażać życiu.

Immunoglobuliny wchodzą w skład zdrowego osocza ludzkiego. W CSL Behring opracowaliśmy kilka terapii zastępczych, w celu leczenia rzadkich chorób związanych z układem odpornościowym, w których immunoglobuliny nie występują w wystarczających ilościach. Ponadto, oferujemy immunoglobuliny z osocza immunizowanego, które są szczególnie bogate w przeciwciała przeciwko niektórym chorobom, takim jak tężec, ospa wietrzna, wściekliźna i wirusowe zapalenia wątroby typu A i B.

  • 300 tysięcy

    typów pierwotnych niedoborów odporności

  • 9-15 lat

    typowy okres między pojawieniem się objawów a rozpoznaniem pierwotnego niedoboru odporności

  • U 1 do 2 na 100 000

    osób rocznie rozpoznaje się przewlekłą zapalną polineuropatię demielinizacyjną

Jak możemy pomóc?

Pierwotne niedobory odporności

Pierwotne niedobory odporności to duża grupa dziedzicznych lub genetycznych zaburzeń, które upośledzają normalne funkcjonowanie komórek układu odpornościowego, czyniąc pacjenta niezdolnym do zwalczania zakażeń.

Wtórne niedobory odporności

Wtórne niedobory odporności pojawiają się, gdy układ odpornościowy jest zagrożony przez czynnik zewnętrzny, a nie genetyczny. Czynniki zewnętrzne mogą obejmować starzenie się, niektóre rodzaje nowotworów, procedury lecznicze takie jak przeszczep i niektóre leki.

Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna (CIDP)

Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna to zaburzenie neurologiczne spowodowane uszkodzeniem osłonki mielinowej nerwów obwodowych. Często charakteryzuje się postępującym osłabieniem nóg i rąk.

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna jest chorobą autoimmunologiczną charakteryzującą się niską liczbą płytek krwi. Bardzo niska liczba płytek krwi może prowadzić do większej podatności na krwawienia.

Zespół Guillaina-Barrégo

Zespół Guillaina-Barrégo to zapalenie nerwów obwodowych poza mózgiem i rdzeniem kręgowym. Charakteryzuje się szybkim narastaniem drętwienia, osłabienia i często paraliżu nóg, ramion, mięśni oddechowych i twarzy.

Choroba Kawasakiego

Choroba Kawasakiego jest ciężką chorobą charakteryzującą się zapaleniem naczyń krwionośnych w całym organizmie; występuje przede wszystkim u małych dzieci i niemowląt.