Naar hoofdcontent gaan
)

Dowiedz się więcej na temat chorób

Z dumą pomagamy pacjentom cierpiącym na choroby rzadkie i ciężkie, oferując terapie w wielu obszarach terapeutycznych.

 

Niedobory odpornościowe i choroby autoimmunologiczne

Pierwotne niedobory odporności Dowiedz się więcej
Wtórne niedobory odporności Dowiedz się więcej  
Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna (CIDP)             Dowiedz się więcej
Pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ITP) Dowiedz się więcej
Choroba Kawasakiego             Dowiedz się więcej
Zespół Guillaina - Barrégo (GBS) Dowiedz się więcej

Wrodzone zaburzenia krzepnięcia krwi

Choroba von Willebranda Dowiedz się więcej  
Hemofilia typu A Dowiedz się więcej
Hemofilia typu B Dowiedz się więcej  
Niedobór czynnika XIII Dowiedz się więcej
Niedobór fibrynogenu Dowiedz się więcej

Wrodzony obrzęk naczynioruchowy (HAE) i niedobór alfa-1 antytrypsyny

Wrodzony obrzęk naczynioruchowy (HAE) Dowiedz się więcej
Niedobór alfa-1 antytrypsyny Dowiedz się więcej