Naar hoofdcontent gaan
)

Oferta produktów

Lista produktów leczniczych

Poniżej lista produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce.

Znaki towarowe oznaczone symbolem ® są zastrzeżone przez firmę CSL Limited lub jej podmioty zależne lub stowarzyszone w jednym lub kilku krajach, chyba że zaznaczono inaczej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli pojawią się jakiekolwiek działania niepożądane podczas stosowania produktu leczniczego firmy CSL Behring, należy poinformować lekarza lub farmaceuctę.

Dowiedz się więcej